Yritys


Nordic Emergency Service on yksityinen palveluntuottaja ja Suomen Sairaankuljetusliitto Ry:n jäsenyritys. Yritys on perustettu 1993, ja sille on myönnetty ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Yritystä johtaa Petteri Hirsikangas, koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK).

Historiaa

Muoniossa aloitti sairaankuljetuspalveluiden tuottamisen Suomen Punainen Risti 1960-luvun alkupuolella. Tuolloin välineistö oli varsin vaatimatonta: varustukseen kuuluivat happi, ensiapulaukku ja hengityspalje. Tuolloin sairaankuljetusajoneuvona toimi Peugeot 404, mikä oli nykypäivän mittapuulla enemmänkin paaritaksi kuin ambulanssi.

Vuoden 1974 alkupuoliskolla aloitti Muonion terveyskeskus sairaankuljetuksen yhdellä sairaankuljetusajoneuvolla. Tämä auto oli varusteltu hapella, imulla, synnytyslaukulla, sidostarvikelaukulla elvytyslaukulla ja joillain lääkkeillä. Toinen sairaankuljetus ajoneuvo Muonion terveyskeskukselle saatiin vuonna 1979. Tämä auto oli hieman paremmin varusteltu, sillä edellisten varusteiden lisäksi tästä ajoneuvosta löytyi myös monofaasinen defibrillaattori. Vasta 1980-luvun lopulla Muonion sairaankuljetuksessa alkoi toimia vakinaisesti kaksi sairaankuljettajaa autoa kohden, tähän asti kuljettaja oli aina toiminut pääasiassa yksin. Toinen sairaankuljetusauto liikkui enimmäkseen vapaaehtoisten, terveyskeskuksen henkilökunnan ja palokunnan voimin. Terveyskeskus tarjosi sairaankuljetuspalveluita kaiken kaikkiaan 20 vuotta.

Muonion sairaankuljetus siirtyi yksityiseksi vuonna 1994 (perustettu 16.12.1993) . Tuolloin toimintaa jatkettiin terveyskeskuksen vanhalla kalustolla, jonka yrittäjät olivat terveyskeskukselta ostaneet. Sama yritys jatkaa toimintaansa edelleen Muoniossa, vaikka nimi, yritysrakenne, kalusto, henkilökunta ja johtoporras on vuosien saatossa vain muuttunut. Yrityksessä toimi 4-10 vakinaista työntekijää ja useita sijaisia. Yrityksen ”pääjohtajana” toimi vuoteen 2007 sama mies joka 60-luvulla aloitteli sairaankuljettajan uraa Muoniossa. Nyt isän jalanjälkiä jatkaa poika.

Muonion sairaankuljetuskalustona on palvellut vuodesta 1974 aina vuoden 2006 loppuun asti sama korimalli: Mercedes- Benz Lang Ambulance, joihin on aina luotettu. Vuoden 2006 lopulla tuli uusi ambulanssi, merkiltään Volkswagen Transporter, kaikkien aikojen ensimmäinen pakettiautoalustalle rakennettu ambulanssi Muoniossa. Sittemmin ambulansseina ovat palvelleet kaksi muutakin Transporteria ja yksi Ford.

Toimintamme sopimussairaankuljetuksessa ja kiireellisessä ensihoidossa päättyi 16.12.2013, jolloin Lapin sairaanhoitopiiri otti ensihoitotoiminnan omakseen koko lapin läänissä.

Nykyään yrityksemme tarjoaa Kiireetöntä sairaankuljetusta, koulutuspalveluita ja henkilöstö vuokrausta. Satunnaisesti avustamme myöskin Lapin Sairaanhoitopiiriä sairaankuljetus tehtävissä.

Kalustonamme palvelee nykyaikaiset ambulanssit varusteineen. Toiminnassamme pyrimme aina tarjoamaan asiakkaille laadukasta, asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua ilman turhia välipysähdyksiä tai vaihtoja.