Palvelut


Ambulanssipalvelut ja ensihoidon kiireettömät tehtävät nollapysähdyksen taktiikalla

Tuotamme yksityistä sairaankuljetuspalvelua kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa asiakas ei ole välittömässä hengenvaarassa ja tarvitsee ambulanssia. Kunnioitamme kuitenkin myös potilaan itsemäärämisoikeutta ja hoitajien auttamisvelvollisuutta: tarpeen vaatiessa meiltä löytyy ammattitaito, välineet ja lääkkeet myös kiireellisimpiinkin tapauksiin, mikäli potilas itse haluaa meidän häntä niissä hoitavan.

Vaikka olemme yksityinen palveluntuottaja ei palvelumme maksa enempää kuin julkinenkaan asiakkaalle.

Aikatilauskuljetukset

Ambulanssia tarvitaan muulloinkin kuin hätätilanteessa. Monelle iäkkäälle, vammautuneelle, liikuntarajoitteiselle tai pitkäaikaissairaalle ammattitaitoisen terveydenhoitohenkilökunnan asianmukaisella kalustolla tarjoama kuljetuspalvelu on turvallisin ja luotettavin vaihtoehto, kun tulee tarve päästä esimerkiksi lääkäriin, hammaslääkäriin, röntgeniin tai verikokeisiin.

Kela osallistuu kiireettömän sairaankuljetuksen kustannuksiin, jos potilas on kirjoilla Suomessa, Kelan vakuuttama ja terveydentila vaatii kyseisen kuljetusmuodon. Kuljettavan maksettavaksi jää omavastuuosuus 25 euroa (1.1.2016 alkaen).

Vaikka puhumme kiireettömistä tehtävistä, nopeus ja täsmällisyys ovat toimintamme kulmakiviä. Vastaamme tilauksiin heti ja hoidamme ne sovitun aikataulun mukaisesti.

Ensihoidon päivystystehtävät

Urheilukilpailujen, konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestäjien velvollisuus on huolehtia, että tapahtumalla on riittävä ensiapuvalmius ja että pelastussuunnitelmaan liitetään kirjallinen ensiapusuunnitelma. Meiltä saat täyden palvelun ensiapupäivystyksen, johon kuuluu niin suunnitelmien teko kuin tapahtuman kokoon ja luonteeseen räätälöity ensiapuorganisaatio.

Pyydä tarjous yhteydenottolomakkeella tai petteri(at)tunturihoito.fi!

Turvapuhelinpäivystys ja turvapuhelinauttajapalvelu

Aloitimme turvapuhelinpäivystyksen ja turvapuhelinauttajapalvelun heinäkuussa 2015. Palvelu on yöaikainen.

Ensiapukoulutukset

Järjestämme yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille Suomen Punaisen Ristin hyväksymiä virallisia ensiapukursseja sekä direktiivin mukaisia ensiapukoulutuksia kuljetusalan ammattilaisten tarpeisiin. Esimerkiksi EA 1-kurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta ja pätee kaikissa Euroopan maissa.

Pyydä tarjous yhteydenottolomakkeella tai petteri(at)tunturihoito.fi!

Ensiaputuotteet

Kauttamme saat laadukkaat ensiaputarvikkeet kotiin, autoon ja työpaikalle. Huolehdimme myös esimerkiksi työpaikan ensiapuasemien ja -laukkujen täydennykset. Valikoimaamme kuuluvat myös maallikkodefibrillaattorit.

Hoitohenkilöstön vuokraus

Terveydenhuollossa on jatkuvasti pulaa osaavista tekijöistä. Ammattitaitoisesta ja kokeneesta tiimistämme löytyy ensi- ja sairaanhoidon osaajia sekä tilapäisiin että pitempiaikaisiin sijaistarpeisiin.